DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DOP) ORAZ ZNAK CE

Od 1 lipca 2013 roku Dyrektywa o Wyrobach Budowlanych (CPD) została zastąpiona Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR 305/2011), które nakłada na UE obowiązek oznakowania CE wyrobów budowlanych objętych zharmonizowaną normą europejską.

Deklaracja właściwości użytkowych jest kluczowym elementem rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Dostarcza informacji o działaniu produktu. Każdy wyrób budowlany objęty europejską normą zharmonizowaną lub dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną wymaga niniejszej Deklaracji i musi być oznaczony znakiem CE. Pomaga to zwiększyć przejrzystość i usprawnia funkcjonowanie jednolitego rynku.

Dlatego możemy potwierdzić, że wszystkie okna dachowe Fenstro objęte normą zharmonizowaną posiadają oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych.

Aby uzyskać dane dotyczące wydajności odnoszące się konkretnie do Twojego okna, skorzystaj z powyższej listy rozwijanej, aby wprowadzić informacje zaczerpnięte bezpośrednio z tabliczki znamionowej na górze skrzydła.
 

+ 36 99 884 009
CS@ALTATERRA.EU

ALTATERRA LTD
MALOM KÖZ. 1.,
HU-9431 FERTŐD,
HUNGARY

UK +44 (0)20 3970 5080
PL: +48 22 2922378
HU: +36 (99) 884 008

2021 FENSTRO™ I FENSTRO™ LOGO SĄ ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI (UŻYWANE NA LICENCJI PRZEZ ALTATERRA KFT.)

pl_PLPolski