Prohlášení o vlastnostech

Od 1. července 2013 byla směrnice o stavebních výrobcích (CPD) nahrazena nařízením pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR 305/2011), které ukládá povinnost připojit označení CE ke stavebním výrobkům uváděným na trh v zemích EU, na které se vztahuje tato harmonizovaná evropská norma.

Prohlášení o vlastnostech je klíčovou součástí nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh. Poskytuje informace o vlastnostech produktu. Pro každý stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo pro který bylo vydáno evropské technické posouzení, musí být vypracováno toto prohlášení a musí k němu být připojeno označení CE. Napomáhá to zvýšit transparentnost a zlepšuje fungování jednotného trhu.

Proto tímto potvrzujeme, že k veškerým střešním oknům Dakstra, na která se vztahuje harmonizovaná norma, je připojeno označení CE v souladu s nařízením pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Pokud chcete získat konkrétní údaje o vlastnostech týkající se Vašeho okna, použijte níže uvedený rozbalovcí seznam a zadejte informace o typovém označení okna, které je uvedeno va výrobním štítku umístěném na horním okraji okna.

+ 36 99 884 009
CS@ALTATERRA.EU

ALTATERRA LTD
MALOM KÖZ. 1.,
HU-9431 FERTŐD,
HUNGARY

UK +44 (0)20 3970 5080
PL: +48 22 2922378
HU: +36 (99) 884 008

2021 FENSTRO™ A FENSTRO™ LOGO JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY (POUŽÍVÁNO V LICENCI SPOLEČNOSTÍ ALTATERRA KFT.)

cs_CZČeština