Wstęp

Altaterra Kft. szanuje i chroni prawo użytkownika do zachowania prywatności w sieci. Altaterra jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych użytkowników strony. Uzyskane dane wykorzystujemy w celu doskonalenia naszych produktów i strony internetowej. Niektóre informacje pozyskujemy bezpośrednio od użytkowników strony, inne natomiast gromadzone są automatycznie. Dane osobowe udostępniane spółce Altaterra Kft. przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Europie i przetwarzane zgodnie z prawem lokalnym.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniane spółce Altaterra Kft. oraz dane gromadzone przez nasze witryny internetowe wykorzystywane będą na potrzeby dostosowania strony do potrzeb klientów oraz usprawnienia komunikacji i uatrakcyjnienia oferty we wszystkich kanałach kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane w celu rozwoju produktów.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskują jedynie najbardziej zaufani pracownicy Altaterra Kft. (lub podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych). Dane są przez nich przetwarzane wyłącznie w wyżej omówionym celu. Altaterra Kft. nie ujawni danych osobowych użytkownika, w tym adresów e-mail, żadnym stronom trzecim. Dodatkowo, Altaterra Kft. nie udostępni zarejestrowanych danych użytkownika żadnym innym spółkom.

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika lub zgromadzone przez Altaterra Kft. mogą zostać przekazane dowolnej stronie trzeciej, sądom, organom rządowym i regulacyjnym, organom ścigania lub wszelkim innym instytucjom, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa.

Komunikacja

Altaterra Kft. przekazywać będzie użytkownikom wiadomości marketingowe, a także informacje o usługach i oferty za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub innymi odpowiednimi kanałami przy użyciu danych udostępnionych przez użytkownika.

Usunięcie danych osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie ww. wiadomości, klikając w link podany w e-mailu lub postępując zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać podania informacji, jakie dane na jego temat są w posiadaniu Altaterra Kft., wysyłając wiadomość e-mail na adres marketingsupport@altaterra.eu.

Dane użytkownika zostaną usunięte również wówczas, gdy nie będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy lub jeśli konto użytkownika jest nieaktywne, a także wówczas, gdy dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, na który użytkownik wyraził zgodę w momencie ich przekazywania.

Zmiany niniejszej polityki prywatności i zgoda na wykorzystanie danych

Altaterra Kft. może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić lub zaktualizować niniejszą politykę prywatności oraz zgodę na korzystanie z danych osobowych. Zmienione wersje ww. dokumentów zostaną umieszczone na stronie internetowej Altaterra Kft. W związku z powyższym Altaterra Kft. zaleca, by regularnie zapoznawać się z treścią polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej firmy.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Altaterra: marketingsupport@altaterra.eu

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w styczniu 2018 r.

+ 36 99 884 009
CS@ALTATERRA.EU

ALTATERRA LTD
MALOM KÖZ. 1.,
HU-9431 FERTŐD,
HUNGARY

UK +44 (0)20 3970 5080
PL: +48 22 2922378
HU: +36 (99) 884 008

2021 FENSTRO™ I FENSTRO™ LOGO SĄ ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI (UŻYWANE NA LICENCJI PRZEZ ALTATERRA KFT.)

pl_PLPolski