Úvod

Společnost Altaterra Kft. respektuje a chrání vaše soukromí. Společnost Altaterra odpovídá za shromažďování, ukládání a zpracovávání vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme k vylepšení našich produktů a shromažďování informací, které by nám pomohly vylepšit naše webové stránky. O některé informace vás požádáme přímo, ale ostatní informace se shromažďují automaticky. Osobní údaje, které společnosti Altaterra Kft. poskytnete, budou uloženy na serveru v Evropě a budou zpracovávány v souladu s místními právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Altaterra Kft., a údaje shromážděné na našich digitálních platformách budou využívány s cílem zvýšit porozumění spotřebitelům a vést příslušnou komunikaci a nabídky s ohledem na všechny styčné body, které s naší společností máte. Údaje mohou být také použity pro vývoj produktů.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Pouze důvěryhodní zaměstnanci společnosti Altaterra Kft. (nebo naši zpracovatelé osobních údajů) mají přístup k vašim osobním údajům pro jejich zpracování v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Altaterra Kft. nezveřejní vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy, žádné třetí straně. Společnost Altaterra Kft. dále neposkytuje jiným společnostem přístup k registrovaným informacím.

Osobní údaje, které jste poskytli nebo které společnost Altaterra Kft. shromáždila, mohou být sdíleny s jakoukoli třetí stranou, soudem, státním orgánem, regulátorem, soudním orgánem nebo jakýmkoli jiným příslušným orgánem, pokud tak stanoví právní nebo regulační předpisy.

Komunikace

Společnost Altaterra Kft. vám bude zasílat marketingové a servisní zprávy a nabídky prostřednictvím e-mailu, SMS nebo jiného relevantního kanálu s použitím vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Vymazání vašich osobních údajů a odvolání souhlasu

Pokud si již nepřejete tento druh komunikace přijímat, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu v e-mailu nebo podle pokynů v SMS.

Jste kdykoli oprávněni požádat o upřesnění údajů, které má o vás společnost Altaterra Kft. uloženy, a to zasláním žádosti na marketingsupport@altaterra.eu.

Vaše údaje budou také smazány, pokud nebudou použity v období 6 měsíců, pokud je váš profil neaktivní, nebo pokud údaje nemohou být použity pro účel, který jste při poskytnutí vašich údajů akceptovali.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu s používáním osobních údajů

Společnost Altaterra Kft. může podle svého uvážení revidovat a aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s používáním osobních údajů. Revidované verze budou zveřejněny na internetu. Altaterra Kft. proto doporučuje, abyste naše zásady ochrany osobních údajů četli pravidelně.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte společnost Altaterra na e-mailové adrese: marketingsupport@altaterra.eu

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány

+ 36 99 884 009
CS@ALTATERRA.EU

ALTATERRA LTD
MALOM KÖZ. 1.,
HU-9431 FERTŐD,
HUNGARY

UK +44 (0)20 3970 5080
PL: +48 22 2922378
HU: +36 (99) 884 008

2021 FENSTRO™ A FENSTRO™ LOGO JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY (POUŽÍVÁNO V LICENCI SPOLEČNOSTÍ ALTATERRA KFT.)

cs_CZČeština